De website van Gemengd koor Lichtenvoorde stoptOpheffing website.

Ruim 10 jaar is de website “Gemengd Koor Lichtenvoorde” voor onze leden en voor eenieder die belangstelling had voor onze vereniging een online ontmoetingsplaats en informatiegids geweest. De lancering van de site vond plaats op 27 september 2011.
Helaas heeft het koor na een bestaan van 75 jaar, door allerlei oorzaken en omstandigheden noodgedwongen moeten besluiten tot opheffing. Dit geldt dus ook voor deze site.
Vanaf eind januari 2023 zal de website “Gemengd Koor Lichtenvoorde” helaas niet meer bestaan en geeft het dan dus ook geen toegang meer. Met veel enthousiasme heeft de commissie geprobeerd niet alleen de historie van het koor, maar ook de actuele informatie te geven.
Van een eenvoudige site is het tenslotte een volwassen exemplaar geworden.

Het zou jammer zijn dat het digitale archief verloren zou gaan met het beëindigen van deze website In het archief staan veel foto's en concert opnames, de websitecommissie wil deze daarom beschikbaar stellen aan leden en oud-leden.
Dit digitale archief word geleverd op een USB-Stick van 32GB en kost €10,-
De USB-Stick is eind Maart klaar voor uitlevering.

De USB-Stick is klaar en kan uitgeleverd worden, we hebben gekozen voor
Woensdag 30 maart om 10:30 uur in Den-Diek.

Tot dan de Websitecommissie.