Het Gemengd Koor Lichtenvoorde ontstond 76 jaar geleden (Mei-1946)
uit een initiatief van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB).
Kort na de oorlog werd een oproep geplaatst in de plaatselijke krant en maar liefst 30
belangstellenden meldden zich. Aanvankelijk zong men eenvoudige melodieën maar langzaam maar zeker werd het repertoire uitgebreid.
Dit viel geweldig in de smaak bij de plaatselijke bevolking want in 1949 telde het koor al 65 leden.
In de jaren 50 werd de naam veranderd in Cantate Domino en waagde men zich ook aan
zwaardere werken. Zelfs concoursen werden niet geschuwd.
Omdat men in 1972 vond dat het koor van en voor iedereen was werd
de naam toch weer gewijzigd in "Gemengd Koor Lichtenvoorde."
Het repertoire werd breder en op diverse concoursen werden prijzen binnengehaald.
Naast het deelnemen aan concoursen en gastoptredens, worden de voor-en najaarsconcerten
evenals het Kerstconcert een jaarlijks terugkerend hoogtepunt.
Sinds januari 2010 staat het koor onder leiding van dirigent Jan Draaijer. Het koor wordt op de piano begeleid door Bas Tieltjes.
Na jaren van ups en downs, wisseling van repetitieruimtes, dirigenten en pianobegeleiders en het komen en gaan van leden, is het aantal zangers al die jaren ongeveer gelijk gebleven hetgeen in deze tijd best bijzonder mag worden genoemd.


Historie